Propozice
Ředitel závodu: Milan Haas
Hlavní rozhodčí: Pavel Dvořáček
Datum konání: 29.5.2010
Místo: Střelnice Vrchlabí
Kapacita závodu: 35 střelců
Počet úloh: 4
praktická střelba na kovové a papírové terče
na čas,hodnocení z : t = v
Hodnocení: Kovové terče 5 bodů do padnutí.
Papírové terče mají 3 zóny 5 , 3 a 1 bod,počítají se 2 nejlepší zásahy.
Penalizace: Nezabývání se terčem - 10 b
Chybějící zásah - 5 b
Zásah neterče - 10 b
Nepřebití zásobníku - 10 b
Minimální počet nábojů: 70 ks
Startovné: 130,- Kč Započítány náboje do brokovnice !
Registrace: 8,30 - 9,00 hod.
Doklady: zbrojní průkaz a průkaz zbraně
Zbraně: Pistole nebo revolver ráže 9 mm a více,otevřená mířidla,

zakázáno průbojné střelivo.

Brokovnice Saiga 12 bude k dispozici na stanovišti !!!

Vybavení: Pouzdro na zbraň( na straně střílející ruky) a rezervní zásobník na opasku !!!
Jiné než opaskové pouzdro není povoleno !
Povinná ochrana zraku a sluchu

Střelci podpisem prezenční listiny berou na vědomí,že startují na vlastní náklady a vlastní nebezpečí a jako držitelé zbrojního průkazu odpovídají za případnou škodu či újmu způsobenou porušením zásad bezpečné manipulace se zbraní.

jarni_akcni_strelba_2010.doc 31.00 Kb 06/05/2010, 08:53