A/ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ :1) Pořadatel : KVZ Trutnov 1 r.č. 08 - 47 - 01
2) Termín - místo : sobota 12. června 2010 - střelnice SSK Nové Lesy
3) Poř. č. soutěže : 0615
4) Organizační předseda, řed. soutěže
Jiří Čapek 2 - 185 předseda s.v.
a soutěžní místopředseda - HR
Pavel Dvořáček 1 - 012 člen s.v.
výbor : PHK - zást. HR
Petr Hojnic 2 - 229
člen s.v.

řídící střelby
Milan Haas 3 - 064


inspektor zbraní
Dobroslav Liška 2 - 180

správce a vel. střelnice
stanoví SSK Nové Lesy


tajemník - hospodář
Tomáš Jezbera


zdravotník
Jarmila Dvořáčková


B/ TECHNICKÁ USTANOVENÍ :
1) Soutěžní VPs,VRs 6 přesná střelba velkorážnou pistolí (revolverem) - 5+15 ran na 25 m
discipliny :
na terč 77 P - v čase 2 + 6 minut

Mířená na rychlost - přesná střelba velkorážnou pistolí (revolverem) - 10 ran na 25 m


na terč 135 P - v čase 30 vteřin

Rychlopalba - střelba z velkorážové pistole (revolveru) - 6 ran v čase 10 vteřin

(3+3 rány na dva terče 135 P ), tato disciplina se střílí 3x ( ze stolku )2) Provedení disciplin: dle " Pravidel sportovní činnosti SVZ " - soutěž jednotlivců, jednotná kategorie

Soutěžící je povinen absolvovat soutěž jednou zbraní, střelba jednou nebo oběma rukama.

Ochrana zraku a sluchu povinná !
3) Zbraně a střelivo : Vlastní, s předepsanými doklady (ZP, průkaz zbraně). Pistole a revolvery ve standartním

provedení, bez úprav, ráže 7,62-12 mm.


Náboje se středovým zápalem a jednotnou střelou, není povoleno střelivo "magnum",

průbojné a ostatní zakázané střelivo podle § 4 zákona č. 119/2002 Sb.

Dalekohledy a jiné střelecké pomůcky jsou zakázány !
4) Hodnocení : Vlastní soutěž se řídí platnými "Pravidly sportovní činnosti SVZ ČR. Do celkového pořadí

se započítávají výsledky obou disciplin. Za 1.- 3. místo medaile, diplomy.5) Bezpečnost Všichni účastníci soutěže jsou povinni dodržovat pravidla bezpečnosti, dbát zvýšené
soutěže : opatrnosti při zacházení se zbraní a střelivem, přísně dodržovat bezpečnostní opatření

a místní bezpečnostní pravidla střelnice ( zákaz kouření na střelnici, požívání alkoholu

a jiných omamných látek během soutěže apod.).
C/ ORGANIZAČNÍ USTANOVENÍ :


1) Účast - členi SVZ ČR, SBTS, ČSS, ČA, Policie a ost.organizací s platnými předepsanými

doklady (ZP, průkaz zbraně, OP,členský nebo služební průkaz).


Start na soutěži na vlastní nebezpečí a vlastní náklady.


Soutěže se mohou zúčastnit jako soutěžící i funkcionáři a rozhodčí.

2) Prezentace - všichni účastníci se před zahájením soutěže včas zaprezentují, včetně

přejímky zbraní.


3) Pojištění - zaprezentovaní členové SVZ a pozvaní hosté jsou během celé soutěže

pojištěni hromadnou pojistkou SVZ ČR č. 080000690 Alianz a.s.


4) Zdravotní zabezpečení - zdravotníkem na střelnici a vozidlem pořadatele do nemocnice

ve Dvoře Králové, pohotovostní telefon pořadatele - 739 169 116.


5) Protesty - písemně HR s vkladem 200 Kč, nejpozději do 20 minut po zveřejnění výsledků.

6) Příspěvek na organizaci soutěže: 70,- Kč


7) Občerstvení - v omezeném množství lze zakoupit na střelnici.
Časový plán : 8,00 - 9,00 prezentace, přejímka zbraní


9,00 - 9,15 nástup, poučení závodníků, losování, zahájení soutěže, porada rozhodčích

9,15 - 13,15 plnění soutěžních disciplin


13,15 - 13,40 vyhodnocení soutěže, vyhlášení předběžných výsledků

14,00 vyhlášení výsledků, ukončení soutěže, odjezd účastníkůD/ SCHVALOVACÍ USTANOVENÍ :


Pořadatel si vyhrazuje za mimořádných okolností právo operativní změny propozic.

Změny by byly vyhlášeny před zahájením soutěže.

Propozice soutěže byly schváleny radou KVZ Trutnov 1 dne 7.5.2010


Pavel Dvořáček
Jiří Čapek
předseda KVZ Trutnov 1
hlavní rozhodčí

ředitel soutěže
1 - 012
2 - 185