A/ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ :
1) Pořadatel : KVZ Trutnov 1 r.č. 08 - 47 - 01
2) Ternín, místo : 30. října 2010 střelnice SBTS Hostinné
3) Poř. č. kal.: 0630
4) Organizační předseda, řed. soutěže - Pavel Dvořáček 1 - 012 předseda s.v.
a soutěžní místopředseda - HR - Milan Votoček 2 - 029 člen s.v.
výbor : PHK - zást. HR - Jiří Čapek 2 - 185 člen s.v.
řídící střelby - Dobroslav Liška 2 - 183
inspektor zbraní - Petr Hojnic 2 - 229
správce a vel. střelnice - jmenovaný zást. provozovatelem střelnice
tajemník - hospodář - Tomáš Jezbera
zdravotník - Jarmila Dvořáčková
B/ TECHNICKÁ USTANOVENÍ :
1) Soutěžní 1) VPs, VRs 6 - přesná střelba velkorážnou pistolí (revolverem) - 5+15 ran na 25 m
discipliny : na terč 77P - v čase 2min. (nástřel 5 ran) + 6 minut (15 ran do soutěže)
2) Rychlá mířená - rychlá střelba na terč 135/P - 10 ran na čas - hodnocení H = z - t
2) Kategorie : Senioři - ročník narození 1951 - 1960
Veteráni - ročník narození 1950 a starší
3) Provedení disciplin: Dle " Pravidel sportovní činnosti SVZ " - soutěž jednotlivců, společná kategorie VPs,VRs.
Závodník je povinen absolvovat celou soutěž jednou zbraní.
Ochrana zraku a sluchu povinná !
4) Zbraně a střelivo : Vlastní, s předepsanými doklady (ZP, průkaz zbraně). Pistole a revolvery ve standartním
provedení, bez úprav, ráže 7,62-12 mm.
Náboje se středovým zápalem a jednotnou střelou, není povoleno střelivo "magnum",
průbojné a ostatní zakázané střelivo podle § 4 zákona č. 119/2002 Sb.
Dalekohledy a jiné střelecké pomůcky jsou zakázány !
5) Hodnocení : Soutěž jednotlivců ve dvou věkových kategoriích, dle Pravidel sport. činnosti SVZ. Do celkového
hodnocení se započítávají výsledky obou disciplin. Za 1.- 3. místo diplomy a drobné věcné ceny.
Z obou kategorií bude vyhodnocen absolutní vítěz s celkovým nejvyšším dosaženým výsledkem.
6) Bezpečnost Všichni účastníci soutěže jsou povinni dodržovat pravidla bezpečnosti, dbát zvýšené
soutěže : opatrnosti při zacházení se zbraní a střelivem, přísně dodržovat bezpečnostní opatření
a místní provozní řád střelnice
C/ ORGANIZAČNÍ USTANOVENÍ :
1) Účast - pozvaní členové SVZ Krkonošské oblasti a pozvaní hosté z jiných střel. organizací
oblasti s platnými doklady (ZP, průkaz zbraně, členský nebo služební průkaz).
Start na soutěži na vlastní nebezpečí a vlastní náklady.
Soutěže se mohou zúčastnit jako soutěžící i funkcionáři a rozhodčí.
2) Prezentace - všichni účastníci se před zahájením soutěže včas zaprezentují včetně přejímky
zbraní ve vstupní hale střelnice. Střelnice se nachází nedaleko žel. zastávky "Prosečné"
za železničním přejezdem silnice směr Hostinné - Kunčice - Vrchlabí.
3) Pojištění - zaprezentovaní členové SVZ a pozvaní hosté jsou během celé soutěže
pojištěni hromadnou pojistkou SVZ ČR č. 080000690 Alianz a.s.
4) Zdravotní zabezpečení - zdravotníkem na střelnici, případně vozidlem RZS do nemocnice
5) Protesty - písemně HR s vkladem 200 Kč, nejpozději do 20 minut po zveřejnění výsledků.
6) Příspěvek na organizaci soutěže: 70,- Kč
7) Ostatní - Občerstvení lze zakoupit v omezené míře na střelnici.
Časový plán : 8,30 - 9,15 prezentace, přejímka zbraní
9,15 - 9,30 nástup, poučení závodníků, losování, zahájení soutěže, porada rozhodčích
9,30 - 13,00 plnění soutěžních disciplin
13,00 - 13,30 vyhodnocení soutěže, vyhlášení výsledků, ukončení vlastní soutěže do 14 hod.
D/ SCHVALOVACÍ USTANOVENÍ :
Pořadatel si vyhrazuje za mimořádných okolností právo operativní změny propozic.
Změny by byly vyhlášeny před zahájením soutěže.
Propozice byly schváleny radou KVZ Trutnov 1 - dne 25. 9. 2010
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Milan Votoček Pavel Dvořáček
hlavní rozhodčí ředitel soutěže
2 - 029 1 - 012

Krkonosska_veteranka_KVZ_2010.xls 37.50 Kb 15/10/2010, 12:44